Οικονομικές καταστάσεις

Οικονομικές καταστάσεις 2022 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 29 Ιουλίου 2023

Οικονομικές καταστάσεις 2021 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 27 Ιουλίου 2022

Οικονομικές καταστάσεις 2020 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 21 Ιουλίου 2021

Οικονομικές καταστάσεις 2019 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 15 Ιουλίου 2020

Οικονομικές καταστάσεις 2018 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 20 Σεπτεμβρίου 2019

Οικονομικές καταστάσεις 2017 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 12 Σεπτεμβρίου 2018

Οικονομικές καταστάσεις 2016 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 15 Σεπτεμβρίου 2017

Οικονομικές καταστάσεις 2015 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 02 Ιουνίου 2016

Οικονομικές καταστάσεις 2014 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 09 Ιουνίου 2015

Οικονομικές καταστάσεις 2013 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 06 Ιουνίου 2014

Οικονομικές καταστάσεις 2012 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 31 Μαΐου 2013


Ισολογισμοί

Ισολογισμός 2017 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 12 Σεπτεμβρίου 2018

Ισολογισμός 2016 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 15 Σεπτεμβρίου 2017

Ισολογισμός 2015 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 02 Ιουνίου 2016

Ισολογισμός 2014 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 09 Ιουνίου 2015

Ισολογισμός 2013 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 06 Ιουνίου 2014

Ισολογισμός 2012 (PDF) Ημερομηνία δημοσίευσης: 31 Μαΐου 2013

Λ. Αμαρουσίου-Χαλανδρίου 33,
151 25, Μαρούσι, Αθήνα
Τηλ: 210-6787852,
Fax: 210-6787574